Waarom een maintenance partnership elementair is voor de controle van je mechanische afdichting

Jaarlijks kampen honderden bedrijven die met liquide stoffen werken met hetzelfde probleem: hun mechanische afdichting doet niet langer dienst, waardoor meerdere pompen beginnen te lekken of druppen. Een jammerlijk verlies van productietijd, het oplopen van onderhoudskosten en het onderbreken van meerdere processen zijn vaak het gevolg. Een gevolg dat vaak had kunnen worden voorkomen.

Problemen met de afdichting van een pomp zijn niet abnormaal. Helaas wordt vaak pas ingegrepen wanneer het te laat is en wordt bovendien op dat moment ook meestal voor een 1 op 1 vervanging van het onderdeel gekozen. Door zowel met de medewerkers van een bedrijf als met de onderhoudspartner de performantie van alle onderdelen van een pomp, waaronder de afdichting, op te volgen, kan worden ingegrepen bij het te frequent falen van de dichting. Een smalbreuk kan plots zijn, vaak door een impact van het proces, maar kan ook geleidelijk verlopen waarbij onderhoud kan ingepland worden wanneer dit voor productie het beste tijdstip is.

Case Study

Een bedrijf in de staal- en aluminiumindustrie beschikte over verschillende verticale turbinepompen, waarbij na problemen met de afdichting telkens voor een ander alternatief werd geopteerd. Sommige pompen werden voorzien van koordpakking, andere van een dynamische asafdichting en bij nog andere pompen werd gekozen voor een mechanische afdichting. Zonder resultaat. De kern van het probleem werd met deze verschillende systemen immers niet aangepakt.

In dit geval was het de combinatie tussen een verticale enkelwerkende mechanische cartridge afdichting en de juiste manier van monitoring die de oplossing bood voor het probleem van de diverse verticale pompen.

De juiste tool om de performantie van de machines te monitoren is bepalend om zowel de prestaties ervan te evalueren als te kunnen concluderen waar en onder welke omstandigheden het mis gaat. Speciaal ontworpen sensoren detecteren de asdoorbuiging en geven een signaal wanneer de asdoorbuiging (shaft deflection) de limieten van een gewone cartridge afdichting overschrijdt. Vooral voor verticale turbinepompen kan deze manier van monitoring vaak een oplossing bieden. Dit type pompen heeft – naarmate ze langer en intensiever in gebruik is – te maken met een slag (runout) die hoger is dan de limieten van de afdichting voorschrijven. Koordpakking is relatief zacht, waardoor naarmate de slag toeneemt, de diameter van de ringen ook vergroot, waardoor een lek kan worden gevormd. Een standaard cartridge afdichting zal al voortijdig falen omdat in dit geval de speling van de inwendige componenten wordt overschreden.

In deze specifieke situatie werden alvast voor drie problemen oplossingen gevonden:
– De periode tussen herstelling/vervanging werd verlengd van 6/8 maanden tot meer dan 2 jaar.
– Verdere lekken bleven uit, met een grotere betrouwbaarheid en productietijd tot gevolg.
– De verschillende oplossingen die moesten worden aangewend voor de diverse pompen konden worden gereduceerd naar één uniforme afdichting die voor alle pompen dienst kon doen.

Andere situaties

Niet elk probleem zal echter in een handomdraai kunnen worden opgelost. Soms zullen meerdere problemen aan de oorzaak liggen van een downtime, waardoor ze één voor één moeten worden weg gewerkt. Toch zal ook hier de juiste monitoring en – vervolgens – het correcte onderhoud ervoor zorgen dat een machine op het eind van de rit langer én performanter zal presteren. Hierbij wordt rekening gehouden met een aantal standaard factoren.

Deze monitoring heeft als voornaamste gevolg dat niet simpelweg gekozen wordt voor een eenvoudige vervanging van materialen, maar dat echt tot de kern van het probleem wordt doorgedrongen waardoor een andere oplossing niet alleen voor de machine, maar ook voor het gebruik ervan juister kan zijn. We hebben bij Remotive intussen al met verschillende klanten samen gewerkt om gelijkaardige problemen op te sporen en het juiste plan van aanpak te bespreken. Hiermee willen we niet alleen de zware investering van een nieuwe machine zo lang mogelijk uitstellen, maar ook de herstellingskosten tot een minimum reduceren. Hierbij bieden de nieuwe technieken die we binnen ons bedrijf continu blijven implementeren een grote hulp. Al zal altijd de kennis en ervaring van zowel ons team als dat van de klant de eindoplossing bepalen.

Vaak wordt in het kader van een partnership of onderhoudscontract verwezen naar de kosten die dit met zich meebrengt. In de praktijk zien we echter dat een goed en occassioneel onderhoud veel grotere kosten zal vermijden. Bovendien kan onze ervaring in diverse bedrijven en situaties bij al onze klanten van pas komen om samen te kunnen kiezen voor de juiste oplossingen op maat.

Enkele beelden van een defecte mechanische afdichting: 

Copyright © 2023 Remotive - All rights reserved -