De voordelen van een digitale rapportage

De evolutie in industriële toepassingen gaat razendsnel. Als jong, innovatief bedrijf hebben we al van bij de start besloten om te zorgen dat we de nieuwste ontwikkelingen op de voet blijven volgen. Om die reden startten we vrij snel met het gebruik van apps via iPad. Niet alleen voor de uitlijning van machines, maar ook voor de rapportage achteraf.

Digitale rapportage

Onze workshop supervisor creëerde voor de verschillende onderdelen/machines een aparte work scope. Hierin wordt via verschillende stappen het volledige proces van een onderhoud of herstelling doorlopen.

Stap per stap – zowel bij de demontage als bij de montage – worden deze work flows door onze technici gevolgd én gedocumenteerd met foto’s, die automatisch aan het rapport worden toegevoegd. Het voordeel van deze manier van werken is niet alleen dat onze medewerkers zeker zijn dat ze geen stappen over het hoofd hebben gezien, maar ook dat de rapportage en het proces van onderhoud of herstelling simultaan verlopen. Doordat een aparte rapportage achteraf wegvalt kunnen we uiteraard ook meer opdrachten tot een goed einde brengen.

Verlaagde foutenmarge

Sinds we begin 2018 van start gingen met dit digitaal rapportagesysteem, hebben we onze foutenmarge fors zien dalen terwijl daarentegen de autonomie en de snelheid van onze technici is gestegen. Deze manier van rapporteren biedt ons bovendien de mogelijkheid om ook naar onze klanten toe transparanter te communiceren. Niet alleen krijgen zij het eindrapport te zien, maar ook de effectieve werkuren die onze medewerkers on site hebben gespendeerd worden geregistreerd en kunnen onmiddellijk door de klant worden goedgekeurd. Op die manier garanderen we een transparante, eerlijke service.

Met ons oog op innovatie hebben wij een aantal bedrijfsprocessen gedigitaliseerd zoals uurregistraties en een digitaal rapportage systeem en willen wij deze voortdurend verder evalueren en optimaliseren.


Zo zijn wij momenteel volop bezig met de ontwikkeling van de Remotive applicatie waarin nu het rapportagesysteem verder op punt gezet wordt en waar wij in de toekomst alle processen in willen digitaliseren en samenbrengen.

Jan De Winter  –  CEO

Copyright © 2023 Remotive - All rights reserved -