Privacy Policy

Privacy Policy


PRIVACY VERKLARING

1. Wie zijn wij?

REMOTIVE, gevestigd te 9940 EVERGEM, Baron Van Loolaan  8A, helpt jou als Gebruiker van REFORM (degene die een betaald abonnement afsluit met REMOTIVE) of Eindgebruiker van REFORM (degene die gebruik mag maken van het abonnement van de Gebruiker) om het overzicht te bewaken van een project.

Door middel van REFORM kun je quasi onmiddellijk, transparant en duidelijk (de)montages in PDF, inclusief uitgebreid rapport met bevindingen en aanbevelingen, inzake een project rapporteren.

Hierbij staat jouw privacy voorop. Om die reden vinden wij het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens die wij van je ontvangen via onze website, of via REFORM, zowel door Gebruikers als door Eindgebruikers.

Wij respecteren jouw privacy. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft via onze website iof het gebruik van REFORM vertrouwelijk wordt behandeld door desbetreffende verwerkingsverantwoordelijke.

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de “Wet van 30 juli betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens” (GDPR-wet) stellen.

2. Wie is verantwoordelijk?

REMOTIVE is de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens bij de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers via de website, voor het gebruik en het verwerken van gegevens middels REFORM, door een Gebruiker.

REMOTIVE is evenwel geen ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor het gebruik en het verwerken van gegevens middels REFORM, door Eindgebruiker.

REMOTIVE is louter, als SaaS-leverancier, een ‘Verwerker’ in de zin van de AVG. 

Met betrekking tot het gebruik van REFORM door een Eindgebruiker is degene die een SaaS-abonnement sluit met REMOTIVE om gebruik te kunnen maken van haar dienstverlening en de gegevens verzamelt en invult in REFORM, met name de Gebruiker,  ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG.

De Eindgebruiker is te kwalificeren als ‘betrokkene’ in de zin van de AVG.

3. Wat voor soort persoonsgegevens verwerkt REMOTIVE en een Gebruiker of Eindgebruiker?

REMOTIVE verwerkt persoonsgegevens die zij heeft verkregen van een bezoeker van haar website of zijn ingevuld via de REFORM.

Een Gebruiker of Eindgebruiker verwerkt persoonsgegevens die aan haar zijn verstrekt door een of meerdere partijen die ook gebruik willen maken van REFORM bij eenzelfde project.

Een Gebruiker of Eindgebruiker kan ook persoonsgegevens verwerken die zij heeft mogen ontlenen aan andere bronnen zoals Social Media platforms en openbare registers en/of de Gebruiker in REFORM heeft ingevoerd in overeenstemming met de verwerkingsgrondslagen ex artikel 6 AVG.

REFORM en/of Gebruiker verzamelen alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn of de service naar jou toe te kunnen verbeteren.

Het gaat om de navolgende soorten persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens door jezelf verstrekt; [naam, bedrijfsadres, telefoonnummer, e-mailadres];
 • Persoonsgegevens verkregen via de website, via REFORM of via elektronische berichten die de Gebruiker heeft ontvangen van partijen die eveneens deelnemen aan de REFORM.

4. Doeleinden

REMOTIVE gebruikt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het onderhouden van contact met klanten en/of Gebruikers;
 • Klanten, Gebruikers en prospects de mogelijkheid bieden om via het contactformulier op de website vragen te stellen c.q. contact op te nemen met REMOTIVE
 • Het uitvoeren van een overeenkomst;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • De contactgegevens van klanten en Gebruikers worden bijgehouden in ons Klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van e-mails, brieven, updates en het toezenden van informatie die klanten en Gebruikers aan ons hebben gevraagd;
 • Het maken van gebruiksstatistieken van de website of app REFORM;
 • Het uitvoeren en analyseren van klanttevredenheidsonderzoeken;

Ook de Gebruiker gebruikt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het project in kaart brengen en rapporten / bevindingen / aanbevelingen / foto’s / plannen … bezorgen aan Eindgebruikers van REFORM die geen Gebruiker zijn)
 • Om in contact met Eindgebruikers te blijven die deelnemen aan eenzelfde project via REFORM en volledig up-to-date zijn
 • Het uitvoeren van een overeenkomst;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen;

5. Gronden van de verwerking van persoonsgegevens

REMOTIVE en/of Gebruiker verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op grond van een van de rechtsgronden genoemd in artikel 6 lid 1 AVG.

De navolgende gronden zijn specifiek van toepassing:

Toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG)

Als er toestemming is gevraagd om jouw persoonsgegevens te verwerken en je deze toestemming  hebt verleend, dan heb je ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.

Uitvoering van de overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG)

De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG)

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG)

REMOTIVE of de Gebruiker gebruikt bijvoorbeeld jouw contactgegevens om je op de hoogte te houden via nieuwsbrieven, events en informatieve e-mails.

6. Verwerkers

Soms is het nodig dat REMOTIVE en/of Gebruiker voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (‘Verwerkers’ in de zin van de AVG) inschakelen die in opdracht van REMOTIVE en/of Gebruiker de persoonsgegevens verwerken.

REMOTIVE en/of Gebruiker sluiten met deze Verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG.

REMOTIVE werkt bijvoorbeeld met ICT-dienstverleners die software of hostingdiensten leveren.

Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen.

 Een Gebruiker gaat bijvoorbeeld bij aanvaarding van de SaaS-overeenkomst van REMOTIVE akkoord met een verwerkersovereenkomst tussen haar als Verwerkingsverantwoordelijke en REMOTIVE als SaaS-leverancier die te kwalificeren is als ‘Verwerker’ in de zin van de AVG.

7. Persoonsgegevens delen met derden

Soms is het nodig jouw persoonsgegevens met derden te delen.

Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval –  noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.

In onder meer de volgende gevallen, worden persoonsgegevens aan derden verstrekt.

 • Indien een rechterlijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.
 • Bij een reorganisatie en / of fusie van onze onderneming of de verkoop van (een deel van) onze onderneming

8. Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER

In bepaalde gevallen is het nodig om de persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn bij de uitvoering van jouw overeenkomst.

9. Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, dan wel op grond van de wet is vereist.

10. Beveiliging

Er wordt voor voor passende technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen van de persoonsgegevens gezorgd, die in overeenstemming zijn met de daarvoor geldende eisen en richtlijnen.

11. Gebruik van cookies

Wij maken op onze website en via REFORM gebruik van technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Bij het eerste bezoek aan de website wordt via een melding in het beeldscherm jouw uitdrukkelijke toestemming gevraagd voor het gebruik van deze cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Je hebt altijd de mogelijkheid om cookies weer van jouw harde schijf te verwijderen. Daarnaast kun je cookies uitschakelen via jouw browser.

12. Google Analytics

REMOTIVE maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe Gebruikers en / of Eindgebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van jouw computer, overgebracht naar Google. Google slaat dit op servers in de Verenigde Staten op. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt worden, om rapporten over de websites aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

13. Hotjar

Om de gebruikservaring te verbeteren, maakt REMOTIVE voor haar website gebruik van Hotjar-software. Hotjar stelt ons in staat om gebruiksactiviteiten (muisbewegingen, klik- en scrollgedrag) te meten en te beoordelen. Hiervoor plaatst Hotjar cookies op jouw apparaat en worden gegevens, zoals browserinformatie, besturingssysteem, op de website doorgebrachte tijd, enz. opgeslagen.

Lees de privacyverklaring van Hotjar om exact te lezen wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. De informatie via Hotjar gebruiken wij om de data die door Hotjar verzameld wordt makkelijker te kunnen analyseren.

Informatie die door de Klant of Eindgebruiker wordt ingevuld (voorbeeld: contactformulieren), wordt niet door Hotjar verzameld of opgeslagen. Alle ingevoerde karakters worden automatisch vervangen door een asterisk (*), zodat jouw privacy wordt gewaarborgd.

Klanten en Eindgebruikers kunnen via deze opt-out-link het volgende doen om te voorkomen dat een Profiel wordt gemaakt, dat Hotjar data over hun gebruik van onze website kan opslaan en dat Hotjar tracking cookies gebruikt op andere websites.

14. Vragen of klachten?

Iedere persoon kan op basis van de AVG bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens.

Zo heb je in bepaalde gevallen het recht op inzage, dataportabiliteit, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens.

Ook kun je in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens of vragen dit gebruik te beperken.

Neem voor al deze vragen of klachten contact met ons op via ***@****.

15. Wijzigingen in de Privacy Verklaring

REMOTIVE behoudt zich het recht voor om deze ‘privacyverklaring’ op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen.

Copyright © 2023 Remotive - All rights reserved -